Logo waalkanter.nl


De Drutense centrumondernemers zijn best tevreden over 'hun' centrum. (Foto: Berco Buter)
De Drutense centrumondernemers zijn best tevreden over 'hun' centrum. (Foto: Berco Buter)

Ondernemers Druten geven centrum rapportcijfer 6,5

  Zakelijk

"De ondernemers in Druten Centrum zijn tevreden over hun huisvesting en zien de toekomst van hun onderneming in het centrum van Druten met vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit een ondernemerspeiling die de begeleidingscommissie detailhandel in Druten hield onder 105 Drutense centrumondernemers", aldus de gemeente Druten.

De begeleidingscommissie detailhandel bestaat uit een aantal pandeigenaren, de OVD en de gemeente Druten en werkt aan een toekomstbestendig centrum van Druten. Hierbij is het belangrijk om te weten wat de actuele en toekomstige ruimtebehoefte van centrumondernemers is. Daarnaast wilde de begeleidingscommissie graag van de ondernemers horen wat hun ondernemersplannen en -wensen zijn en wat kan bijdragen aan een sterk centrum.

De meerderheid van de Drutense centrumondernemers (77 procent) is tevreden over de huidige omvang van de bedrijfshuisvesting en over de huisvestingssituatie (85 procent). Zo'n 83 procent geeft aan geen verhuisplannen te hebben. De ondernemers die wel willen verhuizen, hebben behoefte aan meer ruimte of lagere huisvestingskosten. Ongeveer een derde van de centrumondernemers speelt met de gedachte om te verbouwen terwijl 57 procent van de Drutense centrumondernemingen helemaal geen plannen heeft om de huisvestingssituatie te veranderen.

Verbeterpunten

De centrumondernemers geven het centrum van Druten gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer. De belangrijkste verbeterpunten die zij noemen, hebben betrekking op: de verkeersveiligheid (in de Hogestraat), het parkeerbeleid (al dan niet een blauwe zone) en het compacter maken van het centrum. Daarnaast worden ook meer algemene verbeterpunten als meer gezelligheid, meer groen, meer aankleding en minder leegstand regelmatig genoemd.

Centrumondernemers hebben positieve verwachtingen ten aanzien van de uitstraling van het centrum van Druten; de helft voorziet voor de komende jaren een verbetering, tegenover vijftien procent die een verslechtering van de uitstraling verwacht. Tot slot verwachten twee op de drie ondernemers een toename van het druktebeeld in de eigen onderneming. Veel ondernemers hebben vertrouwen in de (eigen) toekomst.

De begeleidingscommissie is tevreden met de resultaten van het onderzoek en roept ondernemers op om in actie te komen en voor reuring in het centrum te zorgen. Ideeën en plannen om het centrum gezelliger te maken en de uitstraling te verbeteren komen in aanmerking voor een bijdrage uit het ondernemersfonds.

Reageer als eerste
Meer berichten