Logo waalkanter.nl


Han Blok met zijn nieuwste boek. FOTO: Jan Hermens
Han Blok met zijn nieuwste boek. FOTO: Jan Hermens

Boek Horssense bioloog 'In zeven dagen'

  Human Interest

De mens is een complex wezen, een dier dat zichzelf nog steeds ontwikkelt en dat volgens dr. Han Blok via zijn cultuur zijn eigen biologische evolutie heeft vormgegeven. "In zekere zin heeft de mens zichzelf 'gemaakt'", aldus de Horssense bioloog. In zijn nieuwste boek, 'In zeven dagen', legt Blok uit wat hij daarmee bedoelt.

HORSSEN - De mens is van een aapachtig dier dat op handen en voeten liep en niet kon praten, geëvolueerd tot een nog steeds aapachtig dier dat rechtop loopt, gesproken en geschreven taal hanteert, abstract kan denken en over een groot technisch vernuft beschikt. "Die ontwikkeling duurde eeuwen en eeuwen. Onze cultuur is een aanjager voor onze biologische evolutie. Cultuur vat ik daarbij op in de brede zin van het woord, als gedrag dat niet is aangeboren, maar is aangeleerd. Neem het maken van gereedschappen. Daarvoor zijn diverse vaardigheden nodig. De mens ging voorwerpen maken, de hersenen pasten zich daarop aan. Dat schiep mogelijkheden om complexere gereedschappen te fabriceren. De hersenen bleven weer achter en werden groter. Zie het als een computer waarvan de software steeds ingewikkelder wordt. De hardware van de computer schiet op zeker moment tekort en behoeft uitbreiding. Zo ongeveer is het met de menselijke hersenen ook gegaan. Veel menselijk gedrag, neem het voeren van oorlogen of het geloven in een hogere macht, is vanuit evolutie en cultuur te begrijpen."

Blok heeft zijn essay van 110 pagina's 'In zeven dagen' genoemd. "De strekking van mijn betoog, namelijk dat de mens zijn eigen cultuur geschapen heeft en daarmee ook zijn biologische evolutie heeft vormgegeven, lijkt in te gaan tegen het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Ik heb Genesis echter opgevat als beeldspraak en dan zijn er opvallende parallellen tussen mijn verhaal en het bijbelboek. Het paradijs staat niet voor iets hemels, maar voor de ongerepte aarde, de appel voor vruchtgebruik dat de draagkracht van de aarde te boven gaat, de ruzie tussen Kaïn en Abel voor het ontstaan van oorlogen. Ik ga in mijn essay aan de hand van de zeven dagen van het scheppingsverhaal in op verschillende aspecten van onze evolutie. Ik kom net als bepaalde filosofen voor mij tot de conclusie dat niet God de mens, maar de mens God heeft geschapen. De coverfoto van het essay spreekt boekdelen. Het is een beeld van God, gemaakt door de mens. De mens schiep God naar zijn evenbeeld. Dat is niet toevallig, want evolutionair is het voordelig voor de mens om gelovig te zijn. Hoe dat precies zit, is in mijn boek te lezen."

'In zeven dagen' is verkrijgbaar bij de Dagwinkel in Horssen.

(Tekst: Jan Hermens)

        

Reageer als eerste
Meer berichten